Wolontariusze z SP 4 zwycięzcami projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Edukacja w Gminie Wadowice / Wolontariusze z SP 4 zwycięzcami projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

Podsumowanie XII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” odbyło się 20 maja br. w Operze Krakowskiej. Projekt miał na celu przygotowanie uczniów  do niesienia pomocy bliźnim, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących. Patronat honorowy nad projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

W tym roku szkolnym do projektu przystąpiło 156 szkół  z całej Małopolski, w tym z rejonu Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach 31 szkół. Kapituła Projektu nagrodziła 15 szkół.

Podczas uroczystości Pani Halina Cimer- Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Pani Agata Szuta – Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie wręczyły nagrody laureatom i finalistom projektu z poszczególnych rejonów.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach zdobyła I miejsce, uzyskując tym samym tytuł laureata Nagrody Głównej.  W nagrodę   grupa wolontariuszy  otrzymała  bilet na wycieczkę do Włoch, na  którą  pojadą  w dniach od 1-6  czerwca 2019 r.

Ponadto  wolontariusze ze  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach   w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali na Gali swoje działania.

Na ten sukces, pod opieką Pani mgr Ewy Chmury i Pani mgr Lucyny Grzybczyk, pracowali przez cały rok szkolny 2018/2019,  realizując projekt „Siewcy Miłosierdzia”. Podejmowali działania będące odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego oraz społeczności szkolnej. Były to zarówno działania całoroczne jak i jednorazowe akcje charytatywne. Wolontariusz wspierali :

– osoby chore i niepełnosprawne;

– osoby starsze i samotne;

– dzieci zaniedbane wychowawczo oraz pochodzące z ubogich i niepełnych rodzin;

– ubogich całego świata;

– rodziny wielodzietne i niepełne.

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób szczególny pamiętali także o żołnierzach poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny.  Realizując  swoje zadania  współpracowali z  licznymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie całej Polski.

Spotkanie uświetnił Szymon Hołownia, który opowiedział młodzieży o swojej działalności oraz funkcjonowaniu fundacji Kasisi.

Organizatorami projektu są: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Współorganizatorami: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Wprowadzono: 22 maja 2019