Ruszyły zapisy na „Upcykling czyli ekoszycie”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Ruszyły zapisy na „Upcykling czyli ekoszycie”

Gmina Wadowice informuje, że rozpoczął się nabór uczestników na bezpłatne warsztaty z szycia – tworzenie designerskich ubrań i akcesoriów, wykorzystując do tego niepotrzebne już materiały, nadając im drugie życie pn. „Upcykling, czyli ekoszycie – cykl wydarzeń dla mieszkańców Gminy Wadowice”.

Uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu jest bezpłatne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty skierowane są dla mieszkańców Gminy Wadowice zainteresowanych tematem ekodesignu: amatorów, jak i tych, którzy mają doświadczenie z maszyną do szycia, szczególnie do kobiet oraz osób po 50 roku życia.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Dom Ludowy w Zawadce – Zawadka 70 a

OSP Wysoka – Wysoka 191

OSP Ponikiew – Ponikiew

Zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych,  raz w tygodniu, czas 1 zajęć = 180 minut., 1 grupa: 10 osób.

OSP Ponikiew – (poniedziałek) 16.09, 23.09, 30.09, 7.10, 14.10, 21.10, 28.10 godz. 17:00-20:00

OSP w Wysokiej, Wysoka 191 – (środa) 18.09, 25.09, 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10
godz. 17:00-20:00

Dom Ludowy w Zawadce – (czwartek) 19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 godz. 17:00-20:00

Nabór trwa do 31 sierpnia 2019 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z szycia muszą wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34 – 100 Wadowice, pok. nr 23 lub w wersji elektronicznej na adres promocja@wadowice.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pt. „Upcykling, czyli ekoszycie – cykl wydarzeń dla mieszkańców Gminy Wadowice” współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Wadoviana” w ramach projektu grantowego pt. „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020”.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach można pobrać:

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 5 sierpnia 2019