Gminna Ewidencja Zabytków gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Planowania Przestrzennego / Gminna Ewidencja Zabytków gminy Wadowice

Gminna Ewidencja Zabytków jest zbiorem kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, którą prowadzi Burmistrz Wadowic.

Gmina Wadowice opracowała gminną ewidencję zabytków w 2007 r. W roku 2016r. dokonano jej aktualizacji w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W gminnej ewidencji zabytków ujmuje się:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta) w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków gminy Wadowice liczy w sumie 438 obiekty tj.:

– 301 obiektów w miejscowości Wadowice;

– 137 obiektów na terenach wiejskich gminy:

 • 2 – Babica
 • 20 – Barwałd Dolny
 • 41 – Chocznia
 • 2 – Gorzeń Górny
 • 9 – Jaroszowice
 • 6 – Kaczyna
 • 18 – Klecza Dolna
 • 11 – Klecza Górna
 • 15 – Ponikiew
 • 2 – Roków
 • 4 – Stanisław Górny
 • 6 – Wysoka
 • 1 – Zawadka

Powyższe zagadnienia regulują przepisy:

– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. 2021, poz. 710 z późn.zm.);

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. 2021, poz. 56).

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Wadowice

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzona Zarządzeniem Nr 0050.412.2016.PP Burmistrza Wadowic z dnia 22 kwietnia 2016r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.501.2016.PP Burmistrza Wadowic z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.825.2017.PP Burmistrza Wadowic z dnia 11 grudnia 2017r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.719.2021.PP z dnia 2 lipca 2021r. 

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.807.2021.PP Burmistrza Wadowic z dnia 26 października 2021r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.808.2021.PP Burmistrza Wadowic z dnia 26 października 2021r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.875.2021.PP Burmistrza Wadowic z dnia 21 stycznia 2022r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.876.2021.PP Burmistrza Wadowic z dnia 21 stycznia 2022r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.880.2022.PP Burmistrza Wadowic z dnia 24 stycznia 2022r.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice zatwierdzone Zarządzeniem Nr 0050.897.2022.PP Burmistrza Wadowic z dnia 17 lutego 2022r.

Ponadto informujemy, że na terenie miasta i gminy znajdują się zabytki wpisane do Rejestru Zabytków. Rejestr Zabytków prowadzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. http://www.wuoz.malopolska.pl/

ILOŚĆ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WADOWICE:

 • 12- Wadowice
 • 1- Barwałd Dolny
 • 2- Chocznia
 • 1- Gorzeń Górny
 • 1- Klecza Dolna
 • 1- Klecza Górna

ILOŚĆ ZABYTKÓW RUCHOMYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WADOWICE:

 • 1- Chocznia
 • 1- Ponikiew
 • 1- Wadowice
 • 1- Barwałd Dolny

Wprowadzono: 25 kwietnia 2017